CIAK SEKTOR EKOLOGIJE

U svijetu potrošnje i tehnološkog napretka, tvrtka CIAK u mogućnosti je pratiti Vas kao društveni i ekološki partner zdravog okoliša. Naše aktivnosti odraz su potreba tržišta i dugogodišnjeg iskustava u gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom.

Prve aktivnosti započeli smo 1995. godine organiziranim skupljanjem starih akumulatora te njihovom obradom, nakon čega je uslijedilo proširenje aktivnosti na sav ostali opasni /neopasni otpad, ali i na ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša.

GOSPODARENJE OTPADOM

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. godišnje gospodari sa oko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada te ima iskustva u gospodarenju SVIM vrstama i kategorijama otpada. Posebno ističemo kako tvrtka C.I.A.K. d.o.o. posjeduje prostore, opremu i ljude za gospodarenje preko 70.000 tona godišnje otpada.

Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom posjedujemo sve potrebne dozvole izdane od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te smo nosioci brojnih koncesija.

LOGISTIKA

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. posjeduje Rješenje o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, broj upisa prijevoznika otpada: PRV-86, izdan od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te posjeduje 30 motornih vozila (razna teretna vozila) za potrebe skupljanja i manipulacije otpadom.

Lokacije centara za gospodarenje otpadom

građevina za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada; obrada opasnog otpada – otpadne baterije i akumulatori; kondicioniranje/obrada otpada metodama solidifikacije i stabilizacije

 • Andrije Hebranga 5,  47220 Vojnić

 • 385(0) 47 883 081

jedina je namjenski izgrađena građevina za gospodarenje opasnim I neopasnim otpadom na području Republike Hrvatske

 • Gubaševo 47c – 49210 Zabok

 • +385 (0)49 249 174

 • +385 (0)49 249 133

Centar za reciklažu baterija i akumulatora

 • Gubaševo 47e – 49210 Zabok

 • +385 (0)49 249 174

 • +385 (0)49 249 133

građevina za privremeno skupljanje I skladištenje opasnog I neopasnog otpada sa područja Slavonije I Baranje

 • Ul, Martina Divalta 320 – 31000 Osijek

 • +385 (0)31 560 275

građevina za privremeno skupljanje I skladištenje opasnog otpada sa područja Dalmacije

 • Dolačka 29 – PZ Podi – 22000 Šibenik

Zabok – Centar za obradu akumulatora

Zabok – Centar za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom

Osoblje s dugogodišnjim radnim iskustvom

STRUČNO OSOBLJE

Na svim lokacijama nalaze se i vozila, adekvatno opremljena za logističke procedure s opasnim i neopasnim otpadom. Osim infrastrukture i logistike, naša prednost su zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom u ovom sektoru – od manipulacije otpadom u skladištu, preko administrativnih poslova i komercijale do stručnjaka inženjera.

Naše iskustvo i naše znanje omogućuju široki spektar usluga, od konzaltinga – savjetovanja u svim segmentima zaštite okoliša,  sanacije i čišćenja industrijskih postrojenja – onečišćenih lokacija, do stručnih poslova u zaštiti okoliša.

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.