Uprava CIAK Grupe, d.d. će dana 28. travnja 2021. godine održati sjednicu na kojoj će razmatrati revidirane rezultate poslovanja za 2020. godinu te nerevidirane rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2021. godine.